CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Preşedinte:

– Prof. Roşca Mircea Titi – Director

Membrii:

– Prof. Hamza Elena – Director adjunct;

– Prof. Căstăian Doru Valentin – Reprezentant cultură generală;

– Prof. Vrînceanu Mugurel Aurelian – Reprezentant arte plastice;

– Zanfir Ilie – Reprezentant Consiliul Local;

– Cordoneanu Ion – Reprezentant Consiliul Local;

– Topală Răzvan – Reprezentantul Primarului;

– Burghelea Oana – Reprezentantul consiliului reprezentativ al părinţilor;

– Moldoveanu Bianca – Elev;

– Prof. Stănciulescu Camelia – observator, Reprezentantul organizaţiei sindicale;

– Prof. Nedu Ştefan – Secretar