CONSILIER EDUCATIV

COMISIA DE CONSILIERE ORIENTARE SI ACTIVITATI EXTRASCOLARE

  1. Cășuneanu Panaitiu Aura Valentina –consilier educativ –responsabil
  2. Butucescu Beatrice – membru
  3. Negură Anişoara – membru
  4. Balica Ecaterina – membru
  5. Șoldan Georgeta – membru