COMISII METODICE

Comisiile metodice şi funcționale  pentru anul şcolar 2017 – 2018

 COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITATII

 1. Croitoru Diana Victoreta– coordonator
 2. Purcaru Brindusa – membru
 3. Corcacel Adrian Constantin – membru
 4. Pletosu Valentina – membru
 5. Stanciulescu Camelia – membru( sindicat)
 6. Burghelea Oana – membru (părinte)

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 1. Leon Ileana– responsabil
 2. Cocos Delia Iuliana– membru
 3. Vrînceanu Mugurel Aurelian – membru

COMISIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

 1. Răileanu Emil Haralambie – responsabil
 2. Vrînceanu Mugurel Aurelian -membru
 3. Cacenschi Iulian – membru
 4. Marian Roxana – membru psiholog școlar

 COMISIA DE COMBATERE A ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR

 1. Ichim Adriana – responsabil
 2. Lificiu Cristina – membru
 3. Bodea Ecaterina– membru

 COMISIA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI FORMARE CONTINUA

 1. Răileanu Anca Mirona  – responsabil
 2. David Sava – membru
 3. Castaian Doru Valentin – membru
 4. Cristea Corneliu – membru

COMISIA DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII +RELAȚII PUBLICE

 1. Castaian Doru Valentin -responsabil
 2. Hamza Elena – membru
 3. Mihăilescu Ramona – membru
 4. Enache Nistor Daniela Lăcrămioara – membru

COMISIA DE ELABORĂRI PROGRAME SI PROIECTE EUROPENE

 1. Pelin Larisa –responsabil
 2. Ichim Adriana – membru
 3. Toma Claudia – membru
 4.  Răileanu Anca Mirona -membru
 5. Stratulat Anca – membru

COMISIA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN  MUNCA

 1. Roșca Mircea Titi  – președinte
 2. Mester Cătălin Alexandru – secretar
 3. Garabet Elena – membru
 4. Corcăcel Adrian – membru
 5. Donciu Alexandrina – membru
 6. Medicul de Medicina Muncii – Dr. Stan George

COMISIA PENTRU  PSI SITUATII DE URGENTA

 1. Garabet Elena  – responsabil
 2. Păduraru Ion – membru
 3. Conciu Ciprian – membru
 4. Dobrotă Elena Janeta – membru

COMISIA DE ORGANIZARE ŞI SUPRAVEGHERE A SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

 1. Cristea Corneliu – responsabil
 2. Giurea Diana Andreea – membru
 3. Necula Mioara – membru

COMISIE INTOCMIRE ORAR

 1. Ușer Marian – responsabil
 2. Vrînceanu Mugurel Aurelian – membru
 3. Giurea Diana Andreea – membru
 4. Andrei Ofelia Vasilica – membru
 5. Enache Nistor Daniela Lăcrămioara – membru

COMISIA DE ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI RITMICITATEA NOTĂRII

 1. Pletosu Valentina – responsabil
 2. Raileanu Emil Haralambie – membru
 3. Georgescu Gabriela – membru

 COMISIA DE CONSILIERE ORIENTARE SI ACTIVITATI EXTRASCOLARE

 1. Cășuneanu Panaitiu Aura Valentina –consilier educativ –responsabil
 2. Butucescu Beatrice – membru
 3. Negură Anişoara – membru
 4. Balica Ecaterina – membru
 5. Șoldan Georgeta – membru

 COMISIA  CU ATRIBUȚII ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR

 1. Cacenschi Iulian – responsabil
 2. Scutaru Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru
 4. Șefii comisiilor metodice

COMISIA  DE MOBILITATE

 1. Stănciulescu Camelia– responsabil
 2. Vrînceanu Mugurel Aurelian –membru
 3. Șușnea Adina Marta – membru

COMISIA  ÎMPOTRIVA DISCRIMINARII

 1. Castaian Doru Valentin – responsabil
 2. Costescu Mitrela – membru
 3. Corcacel Constantin Adrian – membru

COMISIA DE ACORDARE AJUTOARE BANESTI (burse merit, studiu, performanta, sociale, „200 euro”, „Bani de liceu”)

 1. Rosca Mircea Titi – presedinte (director)
 2. inv.primar Purcaru Brindusa – membru
 3. Castaian Doru Valentin – membru
 4. Scutaru Maria – membru (secretar sef )
 5. Matei Valentina – membru( contabil sef)
 6. Mester Catalin Alexandru – membru( secretar)

 COMISIA PROGRAM  – LAPTE CORN

 1. Trifan Monica Ștefana – Presedinte (director adj.)
 2. Garabet Elena – responsabil
 3. Învățătorii și diriginții claselor I-VIII

COMISIA PENTRU GESTIONAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTELOR  ARHIVEI

 1. Roșca Mircea Titi –preşedinte
 2. Scutaru Maria – membru responsabil
 3. Matei Valentina- membru
 4. Meşter Catălin Alexandru – membru
 5. Lificiu Cristina – membru
 6. Dimoftache Cerasela Elena – membru

COMISIA PENTRU CLASELE I – IV

 1. Purcaru Brîndușa – responsabil
 2. Toți profesorii învățământ primar

 COMISIA DIRIGINȚI PENTRU CLASELE V – XII

 1.  Ichim Adriana – responsabil
 2. Toți diriginții claselor V- XII

 COMISIA PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

 1.  Garabet Elena – responsabil
 2. Îngrijitorii și mecanicii
 3. Toți diriginții claselor I- XII

 COMISIA DE IGIENĂ

 1. Novac Raul Iulius – responsabil
 2. Leon Ileana – membru
 3. Pădurariu Lenuța – asistentă medicală – membru

 COMISIA DE INVENTARIERE

 1.  Căstăian Doru Valentin – Președinte
 2. Donciu Alexandrina – membru
 3. Milea Lucian – membru

 COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA SITE-ULUI ȘCOLII

 1.  Lificiu Cristina – responsabil
 2. Anasia Simona – membru
 3. Necula Mioara – membru

 COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

 1.  Șușnea Adina Marta – responsabil
 2. Șefii de catedră și comisiile metodice

 COMISIA DE EVALUARE A PERSONALULUI NEDIDACTIC

 1.  

 PERSOANĂ RESPONSABILĂ DE SIGILIU (ȘTAMPILĂ)

 1.  Scutaru Maria – secretar șef

 COMISIA DE ÎNCADRARE ȘI SALARIZARE

 1. Roșca Mircea Titi – director
 2. Scutaru Maria – secretar șef
 3. Matei Valentina – contabil șef

 COMISIE SIIIR

 1. Roșca Mircea Titi- președinte
 2. Lificiu Cristina – responsabil SIIIR
 3. Scutaru Maria – membru
 4. Matei Valentina – membru
 5. Garabet Elena – membru
 6. Meșter Cătălin Alexandru – membru
 7. Căstăian Doru Valentin – membru
 8. Hamza Elena – membru

 COMISIA DE ÎNTOCMIRE ȘI TRANSMITEREA SITUAȚIILOR STATISTICE

 1.  Scutaru Maria – responsabil
 2. Meșter Cătălin Alexandru – membru

 COMISIA DE RECUPERARE A MANUALELOR ȘCOLARE

 1.  Dimoftache Cerasela Elena – responsabil
 2. Milea Lucian – membru

 COMISIA PRIMIRE-COMPLETARE-ARHIVARE – ACTE DE STUDII

 1.  Roșca Mircea Titi – responsabil
 2. Scutaru Maria – Secretar Șef
 3. Meșter Cătălin Alexandru – Secretar

 PERSOANĂ RESPONSABILĂ CU ÎNTOCMIREA ȘI COMPLETAREA – REVISAL

 1.  Scutaru Maria- secretar șef

PERSOANĂ DESEMNATĂ MANAGER DE TRASPORT

 1. Scutaru Maria- secretar șef