COMISII METODICE

Comisiile metodice şi funcționale  pentru anul şcolar 2016 – 2017

 COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITATII

 1. Croitoru Diana Victoreta– coordonator
 2. Purcaru Brindusa – membru
 3. Corcacel Adrian Constantin – membru
 4. Pletosu Valentina – membru
 5. Stanciulescu Camelia – membru( sindicat)
 6. Burghelea Oana – membru (părinte)

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 1. Nedu Ştefan – responsabil
 2. Delicote Costica – membru
 3. Cocos Delia Iuliana– membru
 4. Vrinceanu Mugurel Aurelian – membru

COMISIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

 1. Enache Nistor Daniela Lăcrămioara – responsabil
 2. Trifan Monica -membru
 3. Bodea Ecaterina – membru
 4. Marian Roxana – membru psiholog școlar

 COMISIA DE COMBATERE A ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR

 1. Ichim Adriana – responsabil
 2. Lificiu Cristina – membru
 3. Bodea Ecaterina– membru

 COMISIA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI FORMARE CONTINUA

 1. Trifan Monica  – responsabil
 2. David Sava – membru
 3. Castaian Doru Valentin – membru
 4. Cristea Corneliu – membru

COMISIA DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

 1. Castaian Doru Valentin -responsabil
 2. Bodea Ecaterina – membru
 3. Popov Laura – membru

COMISIA DE ELABORĂRI PROGRAME SI PROIECTE EUROPENE

 1. Pelin Larisa –responsabil
 2. Ichim Adriana – membru
 3. Toma Claudia – membru
 4.  Răileanu Anca Mirona -membru

COMISIA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN  MUNCA

 1. Panait Veronica  – responsabil
 2. Donciu Alexandrina – membru
 3. Corcăcel Constantin – membru
 4. Mester Cătălin Alexandru – membru

COMISIA PENTRU  PSI SITUATII DE URGENTA

 1. Panait Veronica  – responsabil
 2. Păduraru Ion – membru
 3. Conciu Ciprian – membru

COMISIA DE ORGANIZARE ŞI SUPRAVEGHERE A SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

 1. Cristea Corneliu – responsabil
 2. Giurea Diana Andreea – membru
 3. Novac Raul Iulius – membru

COMISIE INTOCMIRE ORAR

 1. Baroni Marian – responsabil
 2. Vrînceanu Mugurel Aurelian – membru
 3. Giurea Diana Andreea – membru
 4. Andrei Ofelia Vasilica – membru
 5. Enache Nistor Daniela – membru

COMISIA DE ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI RITMICITATEA NOTĂRII

 1. Ichim Cecilia – responsabil
 2. Raileanu Emil – membru
 3. Georgescu Gabriela – membru

 COMISIA DE CONSILIERE ORIENTARE SI ACTIVITATI EXTRASCOLARE

 1. Purcaru Brindusa –consilier educativ –responsabil
 2. Negură Anişoara – membru
 3. Balica Ecaterina – membru

 COMISIA  CU ATRIBUȚII ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR

 1. Cacenschi Iulian – responsabil
 2. Scutaru Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru

COMISIA  DE MOBILITATE

 1. Nedu Ştefan – responsabil
 2. Trifan Monica Ştefana -membru
 3. Vrînceanu Mugurel Aurelian –membru
 4. Gogoncea Gabriela Irina – membru

COMISIA  ÎMPOTRIVA DISCRIMINARII

 1. Castaian Doru Valentin – responsabil
 2. Costescu Mitrela – membru
 3. Corcacel Constantin Adrian – membru

COMISIA DE ACORDARE AJUTOARE BANESTI (burse merit, studiu, performanta, sociale, „200 euro”, „Bani de liceu”)

 1. Rosca Mircea Titi – presedinte (director)
 2. inv.primar Purcaru Brindusa – membru
 3. Castaian Doru Valentin – membru
 4. Scutaru Maria – membru (secretar sef )
 5. Matei Valentina – membru( contabil sef)
 6. Mester Catalin Alexandru – membru( secretar)

 COMISIA PROGRAM  – LAPTE CORN

 1. Hamza Elena – Presedinte (director adj.)
 2. Panait Veronica – responsabil
 3. Mester Catalin Alexandru – membru

COMISIA PENTRU GESTIONAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTELOR  ARHIVEI

 1. Roșca Mircea Titi –preşedinte
 2. Scutaru Maria – membru responsabil
 3. Matei Valentina- membru
 4. Meşter Catălin Alexandru – membru
 5. Lificiu Cristina – membru
 6. Dimoftache Cerasela – membru

COMISIA PENTRU CLASELE I – IV

 1. Stănciulescu Camelia – responsabil
 2. Toți profesorii învățământ primar

 COMISIA DIRIGINȚI PENTRU CLASELE V – XII

 1.  Ichim Adriana – responsabil
 2. Toți diriginții claselor V- XII